Logo
My Cart   0

Privacy statement en disclaimer

De website is eigendom van en wordt beheerd door Vivi Jolink-Cornelissen. 

SpecialS Furniture & Decorations respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

SpecialS Furniture & Decorations draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.
Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@SpecialS-furniture.com.

Website, contactformulier email en nieuwsbrief
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier. (Hierbij kunt u denken aan: uw naam, email en uw telefoonnummer indien u deze wil opgeven. 

Ook worden persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt per email(Hierbij kunt u denken aan naam en email of andere persoonsgegevens die u aan ons toestuurt). Hiermee verleent u aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen.

Tevens kan iedereen zich opgeven voor een nieuwsbrief. Hiervoor meldt u zich aan met enkel een e-mailadres.

Bent u klant dan kan het zijn dat u een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe producten dan wel aanbiedingen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn.
Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Account
Het is mogelijk om als klant een account aan te maken. Dit zorgt voor een versoepeling van het bestelproces, waaronder de mogelijkheid om meerdere bezorgadressen in te voeren. Tevens kunt u hier uw orders inzien en deze volgen.

Een account kan worden aangemaakt met uw voor en achternaam, e-mailadres en btw nummer.
Ook zult u een wachtwoord moeten kiezen.

Bestaande klanten kunnen inloggen met hun e-mailadres en wachtwoord.

Door middel van het aanmaken van een account geeft u aan ons expliciete toestemming deze persoonsgegevens te verwerken.

Dienstverlening
Bij het gebruik van onze diensten hebben wij ook een aantal persoonsgegevens nodig.
Dit zal een bedrijfsnaam zijn met adresgegevens, maar ook de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.
Tevens zal het product moeten worden bezorgd. Dit adres kan hetzelfde zijn als het factuuradres, maar er kan ook een ander bezorgadres worden opgegeven.

Deze gegevens worden ook, indien van toepassing aan de betreffende leverancier verstrekt om ervoor te zorgen dat het product bij het door u opgegeven adres aan komt.

Door een betaling aan SpecialS Furniture & Decorations te doen verstrekt u als klant uw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
SpecialS Furniture & Decorations heeft ook contact met leveranciers. SpecialS Furniture & Decorations heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, zoals de bestelling en levering van de producten;
  • om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaan dan om service, herroeping, garantie en de afwikkeling van een eventuele klacht;
  • het versturen van een nieuwsbrief;
  • om u te informeren over nieuwe producten/aanbiedingen van SpecialS Furniture & Decorations;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van SpecialS Furniture & Decorations;
  • het afhandelen van betalingen;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u aan daarvoor expliciet toestemming heeft verleend. 

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email kunnen wij niet met u in contact treden. Tevens kunnen wij zonder contactgegevens en bedrijfsnaam geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal SpecialS Furniture & Decorations klantgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan SpecialS Furniture & Decorations een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal SpecialS Furniture & Decorations hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen
U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@specials-furniture.com. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij. 

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is SpecialS Furniture & Decorations hieraan gehouden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen met betrekking tot het privacyverklaring aan het voormelde e-mailadres zenden.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. 

Tussen SpecialS Furniture & Decorations en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door SpecialS Furniture & Decorations worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan overeengekomen. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

SpecialS Furniture & Decorations werkt op dit moment met de volgende partijen samen:

Magento
Magento is de partij die voor SpecialS Furniture & Decorations een webwinkelsysteem inclusief hosting en support biedt. Magento werkt met contractclausules om de beveiliging van gegevens tussen de Europese Unie en Amerika te waarborgen.

Mailerlite
Mailerlite
gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief. 

Gmail
Wij gebruiken Mail als programma om een email aan u te verzenden, zodat wij in contact met u kunnen komen of uitvoering kunnen geven aan de overeenkomst. Dit programma wordt door Microsoft aangeboden. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Tevens heeft Microsoft datacentra in Europa laten bouwen en garandeert zij dat data opgeslagen in de Cloud nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

Icloud
Vanwege de veiligheid van uw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens in de cloud opgeslagen en een back up gemaakt, bij Icloud een programma wat wordt aangeboden door Apple.

Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens bij Apple wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Accountant Vivi Jolink-Cornelissen
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan door Vivi Jolink-Cornelissen.

 

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat SpecialS Furniture & Decorations persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. SpecialS Furniture & Decorations is vanuit wetgeving echter verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van SpecialS Furniture & Decorations zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. 

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.SpecialS-furniture.com en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt SpecialS Furniture & Decorations geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

SpecialS Furniture & Decorations is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde.
SpecialS Furniture & Decorations is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.SpecialS-furniture.com

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. 

Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest. 

Google Analytics
SpecialS Furniture & Decorations maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van SpecialS Furniture & Decorations verzameld. 

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

SpecialS Furniture & Decorations heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

•Er een verwerkersovereenkomst tussen SpecialS Furniture & Decorations en Google is over de Analytics gegevens.

•IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.

•De informatie niet met anderen gedeeld wordt.

•Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

 

SpecialS Furniture & Decorations geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

SpecialS Furniture & Decorations gebruikt geen cookies waarbij u over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Social media cookies van derden
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Contactgegevens

SpecialS Furniture & Decorations
Slakweg 6a
7011 EW Gaanderen

Vivi Jolink
info@specials-furniture.com
(+31) 315 820385